มอบพันธุ์ไผ่พลังงาน สายพันธุ์ BF Bamboo ให้กับ ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปพัฒนาและวิจัย

เมื่อวันที่ 17 กพ 2562 บริษัท แบมบูฟาร์ม จำกัด ได้มอบพันธุ์ไผ่พลังงาน สายพันธุ์ BF Bamboo ให้กับ ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไป วิจัยและพัฒนา สายพันธุ์ ไผ่พลังงาน สำหรับใช้ในงาน โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และ ศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ สายพันธุ์นี้ โดยมี ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

มอบพันธุ์ไผ่พลังงาน สายพันธุ์ BF Bamboo ให้กับ ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปพัฒนาและวิจัย
มอบพันธุ์ไผ่พลังงาน สายพันธุ์ BF Bamboo ให้กับ ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปพัฒนาและวิจัย
www.bamboofarm.org